Sunday, May 13, 2012

ปฏิทินวันหยุด ปี พ.ศ.2556

วันหยุดประจำปี 2556

วันหยุด/วันสำคัญวันที่วัน
วันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค. 2556 อังคาร
วันมาฆบูชา 25 ก.พ. 2556จันทร์
วันจักรี 6 เม.ย. 2556เสาร์
ชดเชย วันจักรี 8 เม ย 2556 จันทร์
วันสงกรานต์ 13 เม.ย. 2556เสาร์
วันสงกรานต์ 14 เม.ย. 2556 อาทิตย์
วันสงกรานต์ 15 เม.ย. 2556จันทร์
ชดเชย วันสงกรานต์ 16 เม.ย. 2556อังคาร
วันแรงงานแห่งชาติ (ราชการไม่หยุด) 1 พ.ค. 2556พุธ
วันฉัตรมงคล 5 พ.ค. 2556อาทิตย์
หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล6 พ.ค. 2556 จันทร์
วันพืชมงคล (หยุดเฉพาะราชการ) 10 พ.ค. 2556 ศุกร์
วันวิสาขบูชา 24 พ.ค. 2556ศุกร์
วันอาสาฬหบูชา 22 ก.ค.2556 จันทร์
วันเข้าพรรษา 23 ก.ค. 2556 อังคาร
วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.2556จันทร์
วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2556 พุธ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2556พฤหัส
วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 2556อังคาร
วันสิ้นปี 31 ธ.ค. 2556อังคาร

No comments: